23456بازی استراتژیکبردگیم

Euphoria: Build a Better Dystopia

ناکجاآباد بهتری را بنا کنید!

امتیاز : 7.2 از 10

7.2

سختی : 3.11 از 5

3.11

لینک رسمی : Stonemaier Euphoria Official Page

نسخه ایرانی : ندارد

تعداد نفرات

Players

2 الی 6 نفر

نفرات پیشنهادی : 2 الی 6 نفر

بهترین حالت بازی ( نفر ) : 4 – 5

زمان بازی

Time

60 دقیقه

گروه سنی

age

13+

سن پیشنهادی : 12+

رتبه بازی

Board-Game-Icon-Overal-Rank

رتبه کلی : 432

استراتژی : 290

در Euphoria: Build a Better Dystopia ، شما، خود را در چشم‌اندازِ یک «ویران‌شهر» پیدا میکنید ؛ تعدادی کارگر تحتِ فرمان شما هستند تا اثر خود را بر دنیا بگذارید… همانند اکثرِ اَهالیِ ویران‌شهرها، کارگرهای شما نیز نسبت‌به وضعیتِ خود، ناآگاه‌ هستند. این دنیا، تنها چیزی است که آن‌ها می‌شناسند و شما می‌توانید از آن‌ها برای رسیدن به امیالِ خود استفاده کنید! دنیایی که ما می‌شناختیم، به پایانِ خود رسیده و در جای آن، شهر «یوفوریا» بوجود آمده است. بزرگانِ «یوفوریا»، با اعتقاد به این‌که دست‌یابی به یک نظم جهانیِ نوین، برای جلوگیری از آخرالزّمانی دیگر، ضروری است، دورتادورِ شهر طلاییِ خود، دیوارهایی بلند بنا کرده اند و نوعی برابریِ روشنفکرانه را رواج میدهند. آزادی‌های فردی و دانش گذشته، محلّی از اِعراب ندارند و تنها چیزی که مهم است، آینده است. «یوفوریایی‌ها» تنها نیستند! بیرون شهر، مردمانی هستند که آخرالزّمان را دستِ‌اوّل تجربه کردند -آن‌ها برای اثباتِ این مدّعا، خاطرات و زخم‌هایی با خود دارند. این ویرانه‌نشینان، با همکاریِ یکدیگر و در بیغوله‌های به‌جای‌مانده از گذشته، جامعه‌ای از مورّخان و کشاورزان تشکیل داده‌اند. در اعماق زمین نیز شهرِ پنهانِ «ساب‌تِرا»، در اختیارِ معدن‌کاران، مکانیک‌ها و انقلابی‌هاست. آن‌ها، مخفیانه، شبکه‌ای از لوله‌ها و مجراهای فاضلاب، از بخار و چرخ‌دنده و از گذرگاه‌های مخفی و راه‌پلّه‌های پنهان تأسیس کرده‌اند. در این بازی، شما، گروهی از کارگران (تاس‌ها) و نیروهای جدید (کارت‌ها) را برای تصاحبِ ویران‌شهر هدایت می‌کنید؛ کالا تولید می‌کنید، تونل‌هایی برای رسیدن به سایرِ نقاط دنیا حفر می‌کنید، بازارهایی به‌پا می‌کنید، آثار هنری و مصنوعات جمع‌آوری می‌کنید، احزاب قدرتمند تشکیل می‌دهید و مأموریت‌هایی محرمانه را اجرا می‌کنید

You find yourself in a dystopian cityscape with a few workers at your disposal to make your mark on the world. Like most people in dystopian fiction, your workers are oblivious to their situation. This world is all they’ve ever known, and you may use them at your whim.

The world as we know it has ended, and in its place the city of Euphoria has risen. Believing that a new world order is needed to prevent another apocalypse, the Euphorian elite erect high walls around their golden city and promote intellectual equality above all else. Gone are personal freedoms; gone is knowledge of the past. All that matters is the future.

The Euphorians aren’t alone. Outside the city are those who experienced the apocalypse firsthand—they have the memories and scars to prove it. These Wastelanders have cobbled together a society of historians and farmers among the forgotten scrap yards of the past.

There is more to the world than the surface of the earth. Deep underground lies the hidden city of Subterra, occupied by miners, mechanics, and revolutionaries. By keeping their workers in the dark, they’ve patched together a network of pipes and sewers, of steam and gears, of hidden passages and secret stairways.

In Euphoria: Build a Better Dystopia, you lead a team of workers (dice) and recruits (cards) to claim ownership of the dystopian world. You will generate commodities, dig tunnels to infiltrate opposing areas, construct markets, collect artifacts, strengthen allegiances, and fulfill secret agendas.

Euphoria is a worker-placement game in which dice are your workers. The number on each die represents a worker’s knowledge—that is, his level of awareness that he’s in a dystopia. Worker knowledge enables various bonuses and impacts player interaction. If the collective knowledge of all of your available workers gets too high, one of them might desert you. You also have two elite recruit cards at your disposal; one has pledged allegiance to you, but the other needs some convincing. You can reveal and use the reticent recruit by reaching certain milestones in the game… or by letting other players unwittingly reach those milestones for you.

Your path to victory is paved with the sweat of your workers, the strength of your allegiances, and the tunnels you dig to infiltrate other areas of the world, but the destination is a land grab in the form of area control. You accomplish this by constructing markets that impose harsh restrictions of personal freedoms upon other players, changing the face of the game and opening new paths to victory. You can also focus on gathering artifacts from the old world, objects of leisure that are extremely rare in this utilitarian society. The dystopian elite covet these artifacts—especially matching pairs—and are willing to give you tracts of land in exchange for them.

Four distinct societies, each of them waiting for you to rewrite history. What are you willing to sacrifice to build a better dystopia?

معرفی بازی

در Euphoria: Build a Better Dystopia ، شما، خود را در چشم‌اندازِ یک «ویران‌شهر» پیدا میکنید ؛ تعدادی کارگر تحتِ فرمان شما هستند تا اثر خود را بر دنیا بگذارید… همانند اکثرِ اَهالیِ ویران‌شهرها، کارگرهای شما نیز نسبت‌به وضعیتِ خود، ناآگاه‌ هستند. این دنیا، تنها چیزی است که آن‌ها می‌شناسند و شما می‌توانید از آن‌ها برای رسیدن به امیالِ خود استفاده کنید! دنیایی که ما می‌شناختیم، به پایانِ خود رسیده و در جای آن، شهر «یوفوریا» بوجود آمده است. بزرگانِ «یوفوریا»، با اعتقاد به این‌که دست‌یابی به یک نظم جهانیِ نوین، برای جلوگیری از آخرالزّمانی دیگر، ضروری است، دورتادورِ شهر طلاییِ خود، دیوارهایی بلند بنا کرده اند و نوعی برابریِ روشنفکرانه را رواج میدهند. آزادی‌های فردی و دانش گذشته، محلّی از اِعراب ندارند و تنها چیزی که مهم است، آینده است. «یوفوریایی‌ها» تنها نیستند! بیرون شهر، مردمانی هستند که آخرالزّمان را دستِ‌اوّل تجربه کردند -آن‌ها برای اثباتِ این مدّعا، خاطرات و زخم‌هایی با خود دارند. این ویرانه‌نشینان، با همکاریِ یکدیگر و در بیغوله‌های به‌جای‌مانده از گذشته، جامعه‌ای از مورّخان و کشاورزان تشکیل داده‌اند. در اعماق زمین نیز شهرِ پنهانِ «ساب‌تِرا»، در اختیارِ معدن‌کاران، مکانیک‌ها و انقلابی‌هاست. آن‌ها، مخفیانه، شبکه‌ای از لوله‌ها و مجراهای فاضلاب، از بخار و چرخ‌دنده و از گذرگاه‌های مخفی و راه‌پلّه‌های پنهان تأسیس کرده‌اند. در این بازی، شما، گروهی از کارگران (تاس‌ها) و نیروهای جدید (کارت‌ها) را برای تصاحبِ ویران‌شهر هدایت می‌کنید؛ کالا تولید می‌کنید، تونل‌هایی برای رسیدن به سایرِ نقاط دنیا حفر می‌کنید، بازارهایی به‌پا می‌کنید، آثار هنری و مصنوعات جمع‌آوری می‌کنید، احزاب قدرتمند تشکیل می‌دهید و مأموریت‌هایی محرمانه را اجرا می‌کنید

Description

You find yourself in a dystopian cityscape with a few workers at your disposal to make your mark on the world. Like most people in dystopian fiction, your workers are oblivious to their situation. This world is all they’ve ever known, and you may use them at your whim.

The world as we know it has ended, and in its place the city of Euphoria has risen. Believing that a new world order is needed to prevent another apocalypse, the Euphorian elite erect high walls around their golden city and promote intellectual equality above all else. Gone are personal freedoms; gone is knowledge of the past. All that matters is the future.

The Euphorians aren’t alone. Outside the city are those who experienced the apocalypse firsthand—they have the memories and scars to prove it. These Wastelanders have cobbled together a society of historians and farmers among the forgotten scrap yards of the past.

There is more to the world than the surface of the earth. Deep underground lies the hidden city of Subterra, occupied by miners, mechanics, and revolutionaries. By keeping their workers in the dark, they’ve patched together a network of pipes and sewers, of steam and gears, of hidden passages and secret stairways.

In Euphoria: Build a Better Dystopia, you lead a team of workers (dice) and recruits (cards) to claim ownership of the dystopian world. You will generate commodities, dig tunnels to infiltrate opposing areas, construct markets, collect artifacts, strengthen allegiances, and fulfill secret agendas.

Euphoria is a worker-placement game in which dice are your workers. The number on each die represents a worker’s knowledge—that is, his level of awareness that he’s in a dystopia. Worker knowledge enables various bonuses and impacts player interaction. If the collective knowledge of all of your available workers gets too high, one of them might desert you. You also have two elite recruit cards at your disposal; one has pledged allegiance to you, but the other needs some convincing. You can reveal and use the reticent recruit by reaching certain milestones in the game… or by letting other players unwittingly reach those milestones for you.

Your path to victory is paved with the sweat of your workers, the strength of your allegiances, and the tunnels you dig to infiltrate other areas of the world, but the destination is a land grab in the form of area control. You accomplish this by constructing markets that impose harsh restrictions of personal freedoms upon other players, changing the face of the game and opening new paths to victory. You can also focus on gathering artifacts from the old world, objects of leisure that are extremely rare in this utilitarian society. The dystopian elite covet these artifacts—especially matching pairs—and are willing to give you tracts of land in exchange for them.

Four distinct societies, each of them waiting for you to rewrite history. What are you willing to sacrifice to build a better dystopia?

 • Euphoria: Build a Better Dystopia
 • Euphoria: Cestou k Lepší Dystopii
  Euphoria: Construindo uma Melhor Distopia
  Euphoria: Construisez une Meilleure Dystopie
  Euphoria: Construye una distopía mejor
  Euphoria: Die perfekte dystopische Gesellschaft erschaffen
  Эйфория: Построй лучшую антиутопию
  유포리아: 더 나은 디스토피아를 위하여
 • 2013
 • Jamey Stegmaier
  Alan Stone
 • Jacqui Davis
 • Stonemaier Games
  ADC Blackfire Entertainment
  ADC Blackfire Entertainment GmbH
  Dice Realm
  Fire on Board Jogos
  GaGa Games
  Ghenos Games
  Morning Players
  SD Games
 • Christine Santana
 • Insert Designer
  Noah Adelman
 • Category
  Science Fiction
 • Dice Rolling
  Race
  Worker Placement
  Worker Placement with Dice Workers
 • Components: Dice with Icons
  Components: Game Trayz Inside
  Crowdfunding: Kickstarter
  Digital Implementations: Tabletopia
  Game: Euphoria
  Misc: Mensa Select
 • 48 Unique Recruit Cards
 • 36 Artifact Cards (6 of each kind)
 • 6 Ethical Dilemma Cards/Reference Cards
 • 1 Game Board
 • 24 Worker Dice (4 each in green, blue, red, white, black, and purple)
 • 6 Heart-Shaped Morale Tokens
 • 6 Face-Shaped Knowledge Tokens
 • 45 Resource Tokens in 3 Different Colors (15 each in gold, brown, and grey)
 • 72 Commodity Tokens (18 each in yellow, blue, orange, and green)
 • 4 Progress Tokens (pink)
 • 3 Miner Meeples (pink)
 • 60 Star-Shaped Authority Tokens in 6 Different Colors (10 each in green, blue, red, white, black, and purple)
 • 16 Unavailable Territory Markers
 • 18 Unique Square Market Tiles
 • 6 Multiplier Markers
 • 8 Circular Allegiance Bonus Markers
 • 3 Unavailable Action Space Markers
 • 1 Rulebook
 • 2014 Mensa Select Winner
 • 2013 Golden Geek Most Innovative Board Game Nominee
 • 2013 Golden Geek Best Board Game Artwork/Presentation Nominee
 • 2013 Board Game Quest Awards Most Innovative Game Nominee
 • 2013 Board Game Quest Awards Best Strategy/Euro Game Nominee
 • 2013 Board Game Quest Awards Best Production Values Winner
 • 2013 Board Game Quest Awards Best Production Values Nominee
اطلاعات تکمیلی
 • Euphoria: Build a Better Dystopia
 • Euphoria: Cestou k Lepší Dystopii
  Euphoria: Construindo uma Melhor Distopia
  Euphoria: Construisez une Meilleure Dystopie
  Euphoria: Construye una distopía mejor
  Euphoria: Die perfekte dystopische Gesellschaft erschaffen
  Эйфория: Построй лучшую антиутопию
  유포리아: 더 나은 디스토피아를 위하여
 • 2013
 • Jamey Stegmaier
  Alan Stone
 • Jacqui Davis
 • Stonemaier Games
  ADC Blackfire Entertainment
  ADC Blackfire Entertainment GmbH
  Dice Realm
  Fire on Board Jogos
  GaGa Games
  Ghenos Games
  Morning Players
  SD Games
 • Christine Santana
 • Insert Designer
  Noah Adelman
 • Category
  Science Fiction
 • Dice Rolling
  Race
  Worker Placement
  Worker Placement with Dice Workers
 • Components: Dice with Icons
  Components: Game Trayz Inside
  Crowdfunding: Kickstarter
  Digital Implementations: Tabletopia
  Game: Euphoria
  Misc: Mensa Select
محتویات جعبه
 • 48 Unique Recruit Cards
 • 36 Artifact Cards (6 of each kind)
 • 6 Ethical Dilemma Cards/Reference Cards
 • 1 Game Board
 • 24 Worker Dice (4 each in green, blue, red, white, black, and purple)
 • 6 Heart-Shaped Morale Tokens
 • 6 Face-Shaped Knowledge Tokens
 • 45 Resource Tokens in 3 Different Colors (15 each in gold, brown, and grey)
 • 72 Commodity Tokens (18 each in yellow, blue, orange, and green)
 • 4 Progress Tokens (pink)
 • 3 Miner Meeples (pink)
 • 60 Star-Shaped Authority Tokens in 6 Different Colors (10 each in green, blue, red, white, black, and purple)
 • 16 Unavailable Territory Markers
 • 18 Unique Square Market Tiles
 • 6 Multiplier Markers
 • 8 Circular Allegiance Bonus Markers
 • 3 Unavailable Action Space Markers
 • 1 Rulebook
جوایز و افتخارات
 • 2014 Mensa Select Winner
 • 2013 Golden Geek Most Innovative Board Game Nominee
 • 2013 Golden Geek Best Board Game Artwork/Presentation Nominee
 • 2013 Board Game Quest Awards Most Innovative Game Nominee
 • 2013 Board Game Quest Awards Best Strategy/Euro Game Nominee
 • 2013 Board Game Quest Awards Best Production Values Winner
 • 2013 Board Game Quest Awards Best Production Values Nominee
expasion

اکسپنشن ها

 • Euphoria: Ignorance Is Bliss
 • Euphoria: Participate In The Game or Watch It Played
books

کاتالوگ ها

shop--v2

فروشگاه ها

clips-apperance

ویدئو ها

apple-arcade

نسخه دیجیتال

 

 • boardspace.net
 • tabletopia

Mobile Apps

 • Boardspace.net local multiplayer or online, IOS
 • Boardspace.net local multiplayer or online, Android
dice

تجربه در کافه بازی

deprticon11

گالری تصاویر

Euphoria-boardgame Euphoria-board-game Euphoria-Build-a-Better-Dystopia Euphoria-recruit-cards بازی-Euphoria-Build-a-Better-Dystopia بردگیم-euphoria Euphoria-Build-a-Better-Dystopia-بردگیم Euphoria-Build-a-Better-Dystopia-1
امتیاز دهی کاربران
 • گیم پلی
  درحال ارسال
 • طراحی بصری
  درحال ارسال
 • کیفیت قطعات
  درحال ارسال
 • تکرارپذیری
  درحال ارسال
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)
5 1 رای
امتیاز کل
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x