234بازی خانوادگیبردگیمناشر ایرانی

Splendor

دوران رنسانس است و بازار داغ سنگ های قیمتی! بازرگانان ثروتمند سنگ های ارزشمند را استخراج، پرداخت، و خرید و فروش می کنند.

امتیاز : 7.4 از 10

7.4

سختی : 1.78 از 5

1.78

لینک رسمی : Official Splendor web site

نسخه ایرانی : دارد

نسخه جایگزین :

 • Splendor Duel
 • Splendor: Marvel

تعداد نفرات

Players

2 الی 4 نفر

نفرات پیشنهادی : 2 الی 4 نفر

بهترین حالت بازی ( نفر ) : 3

زمان بازی

Time

30 دقیقه

گروه سنی

age

10+

سن پیشنهادی : 8+

رتبه بازی

Board-Game-Icon-Overal-Rank

رتبه کلی : 195

خانوادگی : 39

بازی رومیزی اسپلندور ( کهربا، گوهر نشان ) از نوع جمع‌آوری سکه (ژتون) و توسعه‌ کارت‌ها است. هر بازیکن اسپلندور در نقش بازرگانی در عصر رنسانس ظاهر می‌شود که سعی می‌کند معادن جواهرات را بخرد، استخراج کند، حمل و نقل کند و بفروشد

همه این کارها هم برای کسب اعتبار (پرستیژ) بیشتر انجام می‌شود. اگر وضع‌تان به اندازه‌ کافی خوب شود شاید حتی با یکی از اشراف‌زادگان دیدار کنید و این ملاقات هم اعتبار شما را بیشتر از پیش بالا ببرد.

در بوردگیم splendor هر بازیکن در نوبتش می‌تواند

(۱) ژتون (یا در واقع همان جواهر) دریافت کند یا

(۲) یک کارت را بخرد و بسازد یا

(۳) یک کارت را رزرو کند.

بازیکنی که تصمیم می‌گیرد ژتون بگیرد می‌تواند یا سه تا ژتون از انواع (رنگ‌های) مختلف بردارد یا دو تا از یک نوع.

بازیکنی که کارت می‌خرد باید مبلغ آن را با استفاده از ژتون‌هایی که دارد (مطابق رنگ‌های مشخص شده برای آن‌ها) بپردازد و کارت را به مجموعه کارت‌های جلوی خودش اضافه کند.

برای رزرو کردن کارت – که مطمئن شویم آن را بعداً می‌گیریم یا حداقل بازیکن دیگری نمی‌تواند آن را بگیرد – آن را برمی‌داریم و جلوی خودمان می‌گذاریم (نه در دسته کارت‌هایی که خریده‌ایم) تا بعداً آن را بخریم. با این کار یک ژتون طلایی هم می‌گیریم که مانند ژوکر عمل می‌کند و در خریدن کارت می‌توان آن را معادل هر رنگ ژتونی خرج کرد.

اسپلندور هر کارتی که می‌خریم یک جواهر دائمی به ما می‌دهد که بعداً می‌توانم از آن در خریدن کارت‌های دیگر استفاده کنیم؛ همچنین اغلب کارت‌های اسپلندور مقداری اعتبار (یا پرستیژ) نصیب‌مان می‌کنند.

پایان بازی اسپلندور

اولین بازیکنی که به پرستیژ ۱۵ برسد برنده بازی است.

یک مرور سریع بر بازی فکری اسپلندور | Splendor

بردگیم یا بازی فکری اسپلندور (Splendor) ترکیبی از کارت و سکه دارد و یکی از بهترین بازی‌ها در نوع خودش است (این را می‌شود از قرار گرفتن آن در یکی از جایگاه‌های بالای جدول بازی‌های خانوادگی متوجه شد). اصول بازی خیلی آسان است:‌

یا جواهر برمی‌داریم، یا، اگر ترکیب مناسبی از جواهر‌ها را داریم، کارت می‌خریم.

هرچه بیشتر کارت بخریم شرایط خریدن کارت‌های بعدی راحت‌تر می‌شود؛ مزیتی که برای تمام بازیکن‌ها یکسان است.

این روند اگر زیاد طول بکشد می‌تواند خسته‌کننده شود اما زودتر از آنکه کمترین احساسی از خستگی داشته باشیم به نتیجه می‌رسیم.

با توجه به کوچک بودن محتویات بازی اسپلندور و اینکه بازی اسپلندور در هنگام بازی فضای چندانی را اشغال نمی‌کند، خیلی راحت می‌شود آن را در محیط بیرون از خانه بازی کرد (فقط باید دور از باد باشید!)، چیزی که در مورد اغلب بوردگیم‌‌ها یا بازی‌های صفحه‌ای مقدور نیست.

Splendor is a game of chip-collecting and card development. Players are merchants of the Renaissance trying to buy gem mines, means of transportation, shops—all in order to acquire the most prestige points. If you’re wealthy enough, you might even receive a visit from a noble at some point, which of course will further increase your prestige.

On your turn, you may (1) collect chips (gems), or (2) buy and build a card, or (3) reserve one card. If you collect chips, you take either three different kinds of chips or two chips of the same kind. If you buy a card, you pay its price in chips and add it to your playing area. To reserve a card—in order to make sure you get it, or, why not, your opponents don’t get it—you place it in front of you face down for later building; this costs you a round, but you also get gold in the form of a joker chip, which you can use as any gem.

All of the cards you buy increase your wealth as they give you a permanent gem bonus for later buys; some of the cards also give you prestige points. In order to win the game, you must reach 15 prestige points before your opponents do.

معرفی بازی

بازی رومیزی اسپلندور ( کهربا، گوهر نشان ) از نوع جمع‌آوری سکه (ژتون) و توسعه‌ کارت‌ها است. هر بازیکن اسپلندور در نقش بازرگانی در عصر رنسانس ظاهر می‌شود که سعی می‌کند معادن جواهرات را بخرد، استخراج کند، حمل و نقل کند و بفروشد

همه این کارها هم برای کسب اعتبار (پرستیژ) بیشتر انجام می‌شود. اگر وضع‌تان به اندازه‌ کافی خوب شود شاید حتی با یکی از اشراف‌زادگان دیدار کنید و این ملاقات هم اعتبار شما را بیشتر از پیش بالا ببرد.

در بوردگیم splendor هر بازیکن در نوبتش می‌تواند

(۱) ژتون (یا در واقع همان جواهر) دریافت کند یا

(۲) یک کارت را بخرد و بسازد یا

(۳) یک کارت را رزرو کند.

بازیکنی که تصمیم می‌گیرد ژتون بگیرد می‌تواند یا سه تا ژتون از انواع (رنگ‌های) مختلف بردارد یا دو تا از یک نوع.

بازیکنی که کارت می‌خرد باید مبلغ آن را با استفاده از ژتون‌هایی که دارد (مطابق رنگ‌های مشخص شده برای آن‌ها) بپردازد و کارت را به مجموعه کارت‌های جلوی خودش اضافه کند.

برای رزرو کردن کارت – که مطمئن شویم آن را بعداً می‌گیریم یا حداقل بازیکن دیگری نمی‌تواند آن را بگیرد – آن را برمی‌داریم و جلوی خودمان می‌گذاریم (نه در دسته کارت‌هایی که خریده‌ایم) تا بعداً آن را بخریم. با این کار یک ژتون طلایی هم می‌گیریم که مانند ژوکر عمل می‌کند و در خریدن کارت می‌توان آن را معادل هر رنگ ژتونی خرج کرد.

اسپلندور هر کارتی که می‌خریم یک جواهر دائمی به ما می‌دهد که بعداً می‌توانم از آن در خریدن کارت‌های دیگر استفاده کنیم؛ همچنین اغلب کارت‌های اسپلندور مقداری اعتبار (یا پرستیژ) نصیب‌مان می‌کنند.

پایان بازی اسپلندور

اولین بازیکنی که به پرستیژ ۱۵ برسد برنده بازی است.

یک مرور سریع بر بازی فکری اسپلندور | Splendor

بردگیم یا بازی فکری اسپلندور (Splendor) ترکیبی از کارت و سکه دارد و یکی از بهترین بازی‌ها در نوع خودش است (این را می‌شود از قرار گرفتن آن در یکی از جایگاه‌های بالای جدول بازی‌های خانوادگی متوجه شد). اصول بازی خیلی آسان است:‌

یا جواهر برمی‌داریم، یا، اگر ترکیب مناسبی از جواهر‌ها را داریم، کارت می‌خریم.

هرچه بیشتر کارت بخریم شرایط خریدن کارت‌های بعدی راحت‌تر می‌شود؛ مزیتی که برای تمام بازیکن‌ها یکسان است.

این روند اگر زیاد طول بکشد می‌تواند خسته‌کننده شود اما زودتر از آنکه کمترین احساسی از خستگی داشته باشیم به نتیجه می‌رسیم.

با توجه به کوچک بودن محتویات بازی اسپلندور و اینکه بازی اسپلندور در هنگام بازی فضای چندانی را اشغال نمی‌کند، خیلی راحت می‌شود آن را در محیط بیرون از خانه بازی کرد (فقط باید دور از باد باشید!)، چیزی که در مورد اغلب بوردگیم‌‌ها یا بازی‌های صفحه‌ای مقدور نیست.

Description

Splendor is a game of chip-collecting and card development. Players are merchants of the Renaissance trying to buy gem mines, means of transportation, shops—all in order to acquire the most prestige points. If you’re wealthy enough, you might even receive a visit from a noble at some point, which of course will further increase your prestige.

On your turn, you may (1) collect chips (gems), or (2) buy and build a card, or (3) reserve one card. If you collect chips, you take either three different kinds of chips or two chips of the same kind. If you buy a card, you pay its price in chips and add it to your playing area. To reserve a card—in order to make sure you get it, or, why not, your opponents don’t get it—you place it in front of you face down for later building; this costs you a round, but you also get gold in the form of a joker chip, which you can use as any gem.

All of the cards you buy increase your wealth as they give you a permanent gem bonus for later buys; some of the cards also give you prestige points. In order to win the game, you must reach 15 prestige points before your opponents do.

 • Splendor
 • Goharneshan (گوهرنشان)
  Розкіш
  Роскошь
  ספלנדור
  جواهري
  เกมค้าเพชร
  宝石の煌き
  璀璨宝石
  璀璨寶石
  스플렌더
 • 2014
 • Marc André
 • Pascal Quidault
  Abbas Amirabadi
  Mahmoud Arasteh Nasab
 • Space Cowboys
  Asmodee
  Asmodee China
  Asterion Press
  Baborka Games
  Board Game VN
  Boardgame Space
  Broadway Toys LTD
  CoolPlay
  Days of Wonder
  Filosofia Éditions
  Galápagos Jogos
  Gém Klub Kft.
  GoKids 玩樂小子
  HaKubia
  Hobby Japan
  JD Éditions
  Kaissa Chess & Games
  Korea Boardgames Co., Ltd.
  Lautapelit.fi
  Lex Games
  Lifestyle Boardgames Ltd
  Morapiaf
  NeoTroy Games
  Rebel Sp. z o.o.
  Siam Board Games
  Z-Man Games
  Бельвіль
 • Card Game
  Economic
  Renaissance
 • Contracts
  Open Drafting
  Race
 • Category: Dized Tutorial
  Digital Implementations: Board Game Arena
  Game: Splendor
  Mechanism: Tableau Building
 • 40 gems—’poker style’  tokens: 7 × 5 colors (green, blue, red, white, black) + 5 jokers (yellow)
 • 90 development cards : 40 level 1, 30 level 2, 20 level 3
 • 10 noble tiles
 • Rules × 5 languages

 

 •  ۴۰ تا سکه با عکس جواهرات
 •  ۹۰ تا کارت بازی توی 3 دسته (۴۰، ۳۰ و ۲۰ تایی)
 •  ۱۰ تا تایل (کاشی) مربعی اشراف‌ زادگان
 •  دفترچه قوانین بازی
 • 2016 MinD-Spielepreis Short Game Winner
 • 2016 MinD-Spielepreis Short Game Nominee
 • 2015 Origins Awards Best Card Game Nominee
 • 2015 Nederlandse Spellenprijs Best Family Game Winner
 • 2015 Nederlandse Spellenprijs Best Family Game Nominee
 • 2015 Hungarian Board Game Award Nominee
 • 2015 Hra roku Winner
 • 2015 Guldbrikken Best Family Game Winner
 • 2015 Guldbrikken Best Family Game Nominee
 • 2015 Gra Roku Game of the Year Winner
 • 2015 Gra Roku Game of the Year Nominee
 • 2015 Gioco dell’Anno Nominee
 • 2015 As d’Or – Jeu de l’Année Nominee
 • 2015 Årets Spill Best Family Game Winner
 • 2015 Årets Spill Best Family Game Nominee
 • 2014 Vuoden Peli Adult Game of the Year Nominee
 • 2014 Vuoden Peli Adult Game of the Year
 • 2014 UK Games Expo Best New Boardgame Winner
 • 2014 Tric Trac Nominee
 • 2014 Tric Trac de Bronze
 • 2014 Spiel des Jahres Nominee
 • 2014 Meeples’ Choice Winner
 • 2014 Meeples’ Choice Nominee
 • 2014 Lys Grand Public Finalist
 • 2014 Juego del Año Recommended
 • 2014 Jocul Anului în România Beginners Finalist
 • 2014 Japan Boardgame Prize Voters’ Selection Winner
 • 2014 Japan Boardgame Prize U-more Award Nominee
 • 2014 Golden Geek Board Game of the Year Winner
 • 2014 Golden Geek Board Game of the Year Nominee
 • 2014 Golden Geek Best Family Board Game Winner
 • 2014 Golden Geek Best Family Board Game Nominee
 • 2014 Golden Geek Best Board Game Artwork & Presentation Nominee
 • 2014 Board Game Quest Awards Best Family Game Winner
 • 2014 Board Game Quest Awards Best Family Game Nominee
اطلاعات تکمیلی
 • Splendor
 • Goharneshan (گوهرنشان)
  Розкіш
  Роскошь
  ספלנדור
  جواهري
  เกมค้าเพชร
  宝石の煌き
  璀璨宝石
  璀璨寶石
  스플렌더
 • 2014
 • Marc André
 • Pascal Quidault
  Abbas Amirabadi
  Mahmoud Arasteh Nasab
 • Space Cowboys
  Asmodee
  Asmodee China
  Asterion Press
  Baborka Games
  Board Game VN
  Boardgame Space
  Broadway Toys LTD
  CoolPlay
  Days of Wonder
  Filosofia Éditions
  Galápagos Jogos
  Gém Klub Kft.
  GoKids 玩樂小子
  HaKubia
  Hobby Japan
  JD Éditions
  Kaissa Chess & Games
  Korea Boardgames Co., Ltd.
  Lautapelit.fi
  Lex Games
  Lifestyle Boardgames Ltd
  Morapiaf
  NeoTroy Games
  Rebel Sp. z o.o.
  Siam Board Games
  Z-Man Games
  Бельвіль
 • Card Game
  Economic
  Renaissance
 • Contracts
  Open Drafting
  Race
 • Category: Dized Tutorial
  Digital Implementations: Board Game Arena
  Game: Splendor
  Mechanism: Tableau Building
محتویات جعبه
 • 40 gems—’poker style’  tokens: 7 × 5 colors (green, blue, red, white, black) + 5 jokers (yellow)
 • 90 development cards : 40 level 1, 30 level 2, 20 level 3
 • 10 noble tiles
 • Rules × 5 languages

 

 •  ۴۰ تا سکه با عکس جواهرات
 •  ۹۰ تا کارت بازی توی 3 دسته (۴۰، ۳۰ و ۲۰ تایی)
 •  ۱۰ تا تایل (کاشی) مربعی اشراف‌ زادگان
 •  دفترچه قوانین بازی
جوایز و افتخارات
 • 2016 MinD-Spielepreis Short Game Winner
 • 2016 MinD-Spielepreis Short Game Nominee
 • 2015 Origins Awards Best Card Game Nominee
 • 2015 Nederlandse Spellenprijs Best Family Game Winner
 • 2015 Nederlandse Spellenprijs Best Family Game Nominee
 • 2015 Hungarian Board Game Award Nominee
 • 2015 Hra roku Winner
 • 2015 Guldbrikken Best Family Game Winner
 • 2015 Guldbrikken Best Family Game Nominee
 • 2015 Gra Roku Game of the Year Winner
 • 2015 Gra Roku Game of the Year Nominee
 • 2015 Gioco dell’Anno Nominee
 • 2015 As d’Or – Jeu de l’Année Nominee
 • 2015 Årets Spill Best Family Game Winner
 • 2015 Årets Spill Best Family Game Nominee
 • 2014 Vuoden Peli Adult Game of the Year Nominee
 • 2014 Vuoden Peli Adult Game of the Year
 • 2014 UK Games Expo Best New Boardgame Winner
 • 2014 Tric Trac Nominee
 • 2014 Tric Trac de Bronze
 • 2014 Spiel des Jahres Nominee
 • 2014 Meeples’ Choice Winner
 • 2014 Meeples’ Choice Nominee
 • 2014 Lys Grand Public Finalist
 • 2014 Juego del Año Recommended
 • 2014 Jocul Anului în România Beginners Finalist
 • 2014 Japan Boardgame Prize Voters’ Selection Winner
 • 2014 Japan Boardgame Prize U-more Award Nominee
 • 2014 Golden Geek Board Game of the Year Winner
 • 2014 Golden Geek Board Game of the Year Nominee
 • 2014 Golden Geek Best Family Board Game Winner
 • 2014 Golden Geek Best Family Board Game Nominee
 • 2014 Golden Geek Best Board Game Artwork & Presentation Nominee
 • 2014 Board Game Quest Awards Best Family Game Winner
 • 2014 Board Game Quest Awards Best Family Game Nominee
expasion

اکسپنشن ها

 • Splendor: Nobles and Cities Promo
 • Splendor: 2019 Promo – Shen Wansan and Zhou Ying
 • Splendor: Dice Con 2019 Promo cards – Zhang Qian and Xiang Fei
 • Splendor: Diane de Poitiers Promo Noble
 • Splendor: Jacques Cartier Promo Noble
 • Splendor: Nobles Promo Tiles
 • Splendor: Thomas More Promo Noble
 • Brettspiel Adventskalender 2017
 • Splendor: Cities of Splendor
 • Splendor: Cities of Splendor Promotional Tile
 • Splendor: Dice Tower Promo Noble
 • Splendor: Guillaume Budé Promo Noble
 • Brettspiel Adventskalender 2015
 • Splendor: Nobles Promo Tiles
 • Splendor: Special Noble Patron Promo
books

کاتالوگ ها

shop--v2

فروشگاه ها

clips-apperance

ویدئو ها

apple-arcade

نسخه دیجیتال

Digital Implementations: Board Game Arena

dice

تجربه در کافه بازی

deprticon11

گالری تصاویر

Splendor-boardgame Splendor.Board_.Game_ Splendor_board_game Splendor-Board-Game Splendor_اسپلندور Splendor.بازی Splendor_بردگیم_اسپلندور Splendor.Cards_ Splendor
امتیاز دهی کاربران
 • گیم پلی
  درحال ارسال
 • طراحی بصری
  درحال ارسال
 • کیفیت قطعات
  درحال ارسال
 • تکرارپذیری
  درحال ارسال
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)
5 1 رای
امتیاز کل
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x