234بازی استراتژیکبردگیم

Five Tribes

جن و پری و شتر و ... را به کار گیرید، پنج قبیله بسازید و کنترل کنید تا سلطان "ناکالا" شوید.

امتیاز : 7.8 از 10

7.8

سختی : 2.86 از 5

2.86

لینک رسمی : Five Tribes

نسخه ایرانی : ندارد

تعداد نفرات

Players

2 الی 4 نفر

نفرات پیشنهادی : 2 الی 4 نفر

بهترین حالت بازی ( نفر ) : 2

زمان بازی

Time

40 الی 80 دقیقه

گروه سنی

age

13+

سن پیشنهادی : 12+

رتبه بازی

Board-Game-Icon-Overal-Rank

رتبه کلی : 74

استراتژی : 64

در گذار از سرزمین پُر راز و رمزِ “هزار و یک شب”، کاروان شما به قلمرو افسانه‌ای “ناکالا” می‌رسد… سلطانِ “ناکالا” به‌تازگی چشم از جهان فرو بسته و پادشاهی‌اش، آماده‌ی تصاحب است!! جنگ و کشمکش شدیدی برای جانشینی او درگرفته است. پیشگویان پیشگویی کرده‌اند که بیگانگانی خواهند آمد و با پرورش و تجهیزِ “پنج قبیله”، حکومتِ شهر افسانه‌ای را در دست خواهند گرفت… آیا شما می‌توانید پیشگویی را به حقیقت پیوند بزنید؟… جن‌ها و پریان و نیروهای جادویی‌شان را به کار بگیرید و قبیله‌ها را در زمان و مکان درست، هدایت کنید… و آن‌گاه سلطنت از آنِ شما خواهد بود…

تعداد و سن بازیکنان: 2 تا 4 بازیکن، بالای 13 سال

زمان بازی: 40 تا 80 دقیقه

گونه و گروه بازی: استراتژی / عربی / فانتزی / افسانه ای

مکانیزم: کنترل محدوده / مدیریت کارت / صفحات متغیر / جمع آوری مجموعه /

Crossing into the Land of 1001 Nights, your caravan arrives at the fabled Sultanate of Naqala. The old sultan just died and control of Naqala is up for grabs! The oracles foretold of strangers who would maneuver the Five Tribes to gain influence over the legendary city-state. Will you fulfill the prophecy? Invoke the old Djinns and move the Tribes into position at the right time, and the Sultanate may become yours!

Designed by Bruno Cathala, Five Tribes builds on a long tradition of German-style games that feature wooden meeples. Here, in a unique twist on the now-standard “worker placement” genre, the game begins with the meeples already in place – and players must cleverly maneuver them over the villages, markets, oases, and sacred places tiles that make up Naqala. How, when, and where you dis-place these Five Tribes of Assassins, Elders, Builders, Merchants, and Viziers determine your victory or failure.

As befitting a Days of Wonder game, the rules are straightforward and easy to learn. But devising a winning strategy will take a more calculated approach than our standard fare. You need to carefully consider what moves can score you well and put your opponents at a disadvantage. You need to weigh many different pathways to victory, including the summoning of powerful Djinns that may help your cause as you attempt to control this legendary Sultanate.

معرفی بازی

در گذار از سرزمین پُر راز و رمزِ “هزار و یک شب”، کاروان شما به قلمرو افسانه‌ای “ناکالا” می‌رسد… سلطانِ “ناکالا” به‌تازگی چشم از جهان فرو بسته و پادشاهی‌اش، آماده‌ی تصاحب است!! جنگ و کشمکش شدیدی برای جانشینی او درگرفته است. پیشگویان پیشگویی کرده‌اند که بیگانگانی خواهند آمد و با پرورش و تجهیزِ “پنج قبیله”، حکومتِ شهر افسانه‌ای را در دست خواهند گرفت… آیا شما می‌توانید پیشگویی را به حقیقت پیوند بزنید؟… جن‌ها و پریان و نیروهای جادویی‌شان را به کار بگیرید و قبیله‌ها را در زمان و مکان درست، هدایت کنید… و آن‌گاه سلطنت از آنِ شما خواهد بود…

تعداد و سن بازیکنان: 2 تا 4 بازیکن، بالای 13 سال

زمان بازی: 40 تا 80 دقیقه

گونه و گروه بازی: استراتژی / عربی / فانتزی / افسانه ای

مکانیزم: کنترل محدوده / مدیریت کارت / صفحات متغیر / جمع آوری مجموعه /

Description

Crossing into the Land of 1001 Nights, your caravan arrives at the fabled Sultanate of Naqala. The old sultan just died and control of Naqala is up for grabs! The oracles foretold of strangers who would maneuver the Five Tribes to gain influence over the legendary city-state. Will you fulfill the prophecy? Invoke the old Djinns and move the Tribes into position at the right time, and the Sultanate may become yours!

Designed by Bruno Cathala, Five Tribes builds on a long tradition of German-style games that feature wooden meeples. Here, in a unique twist on the now-standard “worker placement” genre, the game begins with the meeples already in place – and players must cleverly maneuver them over the villages, markets, oases, and sacred places tiles that make up Naqala. How, when, and where you dis-place these Five Tribes of Assassins, Elders, Builders, Merchants, and Viziers determine your victory or failure.

As befitting a Days of Wonder game, the rules are straightforward and easy to learn. But devising a winning strategy will take a more calculated approach than our standard fare. You need to carefully consider what moves can score you well and put your opponents at a disadvantage. You need to weigh many different pathways to victory, including the summoning of powerful Djinns that may help your cause as you attempt to control this legendary Sultanate.

 • Five Tribes
 • Five Tribes: Die Dschinn von Naqala
  Five Tribes: I Geni di Naqala
  Five Tribes: Les Djinns de Naqala
  Five Tribes: Naquala dzsinnjei
  Five Tribes: Os Gênios de Naqala
  Five Tribes: The Djinns of Naqala
  Pięć Klanów: Dżiny Naqali
  Пять племён
  五大部落
  다섯 부족
 • 2014
 • Bruno Cathala
 • Clément Masson
 • Days of Wonder
  Asterion Press
  CrowD Games
  Galápagos Jogos
  Gém Klub Kft.
  Korea Boardgames Co., Ltd.
  Maldito Games
  Rebel Sp. z o.o.
 • Animals
  Arabian
  Fantasy
  Mythology
 • Auction/Bidding
  Constrained Bidding
  End Game Bonuses
  Hidden Victory Points
  Mancala
  Square Grid
  Turn Order: Auction
  Victory Points as a Resource
 • Animals: Camels
  Components: Meeples (Animal) / Animeeples
  Game: Five Tribes
  Mythology: Arabian
  Region: Middle East
 • 30 game board tiles
 • 4 player sets with camel and turn markers
 • 90 wooden meeples (yellow Viziers, red Assassins, green Merchants, blue Builders and white Elders)
 • 12 wooden palm trees
 • 10 wooden palaces
 • 22 Djinn cards
 • 54 resource cards
 • 96 victory coins (48 worth “5” and 48 worth “1”)
 • 1 scoring pad
 • 5 Djinn & turn order summary sheets
 • 1 betting order track
 • 1 turn order track
 • Rulebook
 • 2015 SXSW Tabletop Game of the Year Nominee
 • 2015 Lys Passioné Winner
 • 2015 Lys Passioné Finalist
 • 2015 JUG Adult Game of the Year Finalist
 • 2015 International Gamers Award – General Strategy: Multi-player Nominee
 • 2015 As d’Or – Jeu de l’Année Nominee
 • 2015 As d’Or – Jeu de l’Année Grand Prix Winner
 • 2014 Tric Trac Nominee
 • 2014 Tric Trac d’Or
 • 2014 Meeples’ Choice Nominee
 • 2014 Jocul Anului în România Advanced Winner
 • 2014 Jocul Anului în România Advanced Finalist
 • 2014 Golden Geek Most Innovative Board Game Nominee
 • 2014 Golden Geek Board Game of the Year Nominee
 • 2014 Golden Geek Best Strategy Board Game Winner
 • 2014 Golden Geek Best Strategy Board Game Nominee
 • 2014 Golden Geek Best Board Game Artwork & Presentation Nominee
 • 2014 Board Game Quest Awards Game of the Year Winner
 • 2014 Board Game Quest Awards Game of the Year Nominee
 • 2014 Board Game Quest Awards Best Strategy/Euro Game Nominee
اطلاعات تکمیلی
 • Five Tribes
 • Five Tribes: Die Dschinn von Naqala
  Five Tribes: I Geni di Naqala
  Five Tribes: Les Djinns de Naqala
  Five Tribes: Naquala dzsinnjei
  Five Tribes: Os Gênios de Naqala
  Five Tribes: The Djinns of Naqala
  Pięć Klanów: Dżiny Naqali
  Пять племён
  五大部落
  다섯 부족
 • 2014
 • Bruno Cathala
 • Clément Masson
 • Days of Wonder
  Asterion Press
  CrowD Games
  Galápagos Jogos
  Gém Klub Kft.
  Korea Boardgames Co., Ltd.
  Maldito Games
  Rebel Sp. z o.o.
 • Animals
  Arabian
  Fantasy
  Mythology
 • Auction/Bidding
  Constrained Bidding
  End Game Bonuses
  Hidden Victory Points
  Mancala
  Square Grid
  Turn Order: Auction
  Victory Points as a Resource
 • Animals: Camels
  Components: Meeples (Animal) / Animeeples
  Game: Five Tribes
  Mythology: Arabian
  Region: Middle East
محتویات جعبه
 • 30 game board tiles
 • 4 player sets with camel and turn markers
 • 90 wooden meeples (yellow Viziers, red Assassins, green Merchants, blue Builders and white Elders)
 • 12 wooden palm trees
 • 10 wooden palaces
 • 22 Djinn cards
 • 54 resource cards
 • 96 victory coins (48 worth “5” and 48 worth “1”)
 • 1 scoring pad
 • 5 Djinn & turn order summary sheets
 • 1 betting order track
 • 1 turn order track
 • Rulebook
جوایز و افتخارات
 • 2015 SXSW Tabletop Game of the Year Nominee
 • 2015 Lys Passioné Winner
 • 2015 Lys Passioné Finalist
 • 2015 JUG Adult Game of the Year Finalist
 • 2015 International Gamers Award – General Strategy: Multi-player Nominee
 • 2015 As d’Or – Jeu de l’Année Nominee
 • 2015 As d’Or – Jeu de l’Année Grand Prix Winner
 • 2014 Tric Trac Nominee
 • 2014 Tric Trac d’Or
 • 2014 Meeples’ Choice Nominee
 • 2014 Jocul Anului în România Advanced Winner
 • 2014 Jocul Anului în România Advanced Finalist
 • 2014 Golden Geek Most Innovative Board Game Nominee
 • 2014 Golden Geek Board Game of the Year Nominee
 • 2014 Golden Geek Best Strategy Board Game Winner
 • 2014 Golden Geek Best Strategy Board Game Nominee
 • 2014 Golden Geek Best Board Game Artwork & Presentation Nominee
 • 2014 Board Game Quest Awards Game of the Year Winner
 • 2014 Board Game Quest Awards Game of the Year Nominee
 • 2014 Board Game Quest Awards Best Strategy/Euro Game Nominee
expasion

اکسپنشن ها

 • Five Tribes: Galbells
 • Five Tribes: Whims of the Sultan
 • Five Tribes: The Thieves of Naqala
 • Five Tribes: The Artisans of Naqala
 • Five Tribes: Wilwit
 • Five Tribes: Dhenim
books

کاتالوگ ها

shop--v2

فروشگاه ها

clips-apperance

ویدئو ها

apple-arcade

نسخه دیجیتال

dice

تجربه در کافه بازی

deprticon11

گالری تصاویر

five-tribes-board-game five-tribes-بورد-گیم five-tribes-بردگیم five-tribes-بازی five-tribes-game five-tribes-boardgame
امتیاز دهی کاربران
 • گیم پلی
  درحال ارسال
 • طراحی بصری
  درحال ارسال
 • کیفیت قطعات
  درحال ارسال
 • تکرارپذیری
  درحال ارسال
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)
5 1 رای
امتیاز کل
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x