234بازی خانوادگیبردگیمناشر ایرانی

Kingdomino

در این بازی سریع خانوادگی، قلمرو پادشاهی خود را با زمین های متنوع روی کاشی های دومینو شکل بسازید.

امتیاز : 7.4 از 10

7.4

سختی : 1.22 از 5

1.22

نسخه ایرانی : دارد

نسخه جایگزین :

 • Kingdomino Duel
 • Kingdomino for 2 players
 • Kingdomino Origins

تعداد نفرات

Players

2 الی 4 نفر

نفرات پیشنهادی : 2 الی 4 نفر

بهترین حالت بازی ( نفر ) : 2-4

زمان بازی

Time

15 دقیقه

گروه سنی

age

8+

سن پیشنهادی : 6+

رتبه بازی

Board-Game-Icon-Overal-Rank

رتبه کلی : 227

خانوادگی : 43

در “کینگ‌دومینو”، شما نقش لُردی را بازی می‌کنید که در جستجوی سرزمین‌های تازه و تصاحب آن‌ها برای گسترش قلمرو پادشاهی خویش است. شما باید همه‌ی زمین‌ها، مزارع گندم، دریاچه‌ها و کوهستان را بررسی و جستجو کنید تا بتوانید بهترین قطعات زمین را از آنِ خود کنید! اما مراقب باشید: ممکن است لُردهای دیگری نیز برای سرزمین‌های مورد نظر شما دندان تیز کرده باشند…
* گونه و گروه بازی: خانوادگی / شهرسازی / قرون وسطایی / تشکیل قلمرو *
* سطح پیچیدگی: ساده * تعداد و سن بازیکنان: 2 تا 4 بازیکن، 7 سال به‌بالا * مدت زمان بازی: 15 تا 20 دقیقه
* مکانیزم‌ها: کشیدنِ کارت / چیدمانِ کاشی / ترتیب متغیر مراحل

داستان بازی
شما، پادشاهی هستید در جستجوی سرزمین‌هایی تازه برای گسترش قلمروِ خود؛ باید زمین‌های مختلف (مزارع گندم، دریاچه‌ها، کوهستان‌ها، دهکده‌ها، جنگل‌ها و باغ‌ها) را فتح کرده و توسعه دهید؛ امّا مراقب باشید، بقیه‌ی پادشاهان نیز به دنبال این زمین‌ها هستند…

اجزاء بازی
– 4 «کاشی آغاز» (کاشی‌های مربع‌شکلِ زمین)
– 4 «قلعه» در 4 رنگ مختلف (صورتی، زرد، سبز و آبی)
– 48 «دومینو» (هر دومینو، شامل 2 کاشیِ زمینِ هم‌سان یا غیرهم‌سان)
– 8 «پادشاه چوبین» در 4 رنگ مختلف (2 تا صورتی، 2 تا زرد، 2 تا سبز و 2 تا آبی)

هدف بازی
با اتّصالِ «زمین‌های هم‌سان» به یکدیگر، قلمروِ پادشاهیِ خود را در یک محدوده‌ی «5×5» بنا کنید. هرچه تعداد زمین‌های هم‌سانِ به‌هم‌پیوسته‌ی شما و تعداد «تاج»های داخل آن‌ها بیش‌تر باشد، امتیازات بیش‌تری نصیبِ شما خواهد شد

رَوندِ بازی
نوبتِ بازیِ بازیکنان، بر اَساسِ موقعیتِ پادشاهان‌شان در ردیف دومینوی اوّل تعیین می‌شود. بازیکنی که پادشاهش روی بالاترین دومینو -که عددش از همه کوچک‌تر است- قرار دارد، اوّلین نوبت را بازی می‌کند.
این بازیکن،
(D) 1: دومینویی را که پادشاه‌اَش روی آن نشسته، طبق «قوانین اتّصال»، به قلمروِ خود اضافه می‌کند.
(D) 2: یکی از دومینوهای ردیف دوّم را انتخاب کرده و پادشاه‌اَش را روی آن می‌گذارد.

 

سپس نوبت به بازیکنی می‌رسد که پادشاه‌اَش روی دومینوی دوّم (از بالا) نشسته‌است؛ او نیز عیناً همان کارها را انجام می‌دهد؛ سپس نوبت به بازیکن بعدی می‌رسد و همین‌طور الی آخر…
بعد از این‌که آخرین بازیکن، نوبت‌اَش را بازی کرد، یک ردیف تازه از دومینوها تشکیل داده و نوبت بعدی بازی را آغاز کنید.
در بازی 2 نفره، هر بازیکن، عملیات (D) 1 و (D) 2 را 2 بار انجام می‌دهد؛ هر بار با یکی از پادشاهان‌اَش. سپس بازیکنان، یک ردیف تازه از دومینوها تشکیل داده و نوبت بعدی بازی را آغاز می‌کنند.
بازی‌های 3 و 4 نفره، در 12 نوبت و بازی 2 نفره، در 6 نوبت (چون هر بازیکن، در هر نوبت، 2 بار بازی می‌کند) انجام می‌شود.

In Kingdomino, you are a lord seeking new lands in which to expand your kingdom. You must explore all the lands, including wheat fields, lakes, and mountains, in order to spot the best plots, while competing with other lords to acquire them first.

The game uses tiles with two sections, similar to Dominoes. Each turn, each player will select a new domino to connect to their existing kingdom, making sure at least one of its sides connects to a matching terrain type already in play. The order of who picks first depends on which tile was previously chosen, with better tiles forcing players to pick later in the next round. The game ends when each player has completed a 5×5 grid (or failed to do so), and points are counted based on number of connecting tiles and valuable crown symbols.

معرفی بازی

در “کینگ‌دومینو”، شما نقش لُردی را بازی می‌کنید که در جستجوی سرزمین‌های تازه و تصاحب آن‌ها برای گسترش قلمرو پادشاهی خویش است. شما باید همه‌ی زمین‌ها، مزارع گندم، دریاچه‌ها و کوهستان را بررسی و جستجو کنید تا بتوانید بهترین قطعات زمین را از آنِ خود کنید! اما مراقب باشید: ممکن است لُردهای دیگری نیز برای سرزمین‌های مورد نظر شما دندان تیز کرده باشند…
* گونه و گروه بازی: خانوادگی / شهرسازی / قرون وسطایی / تشکیل قلمرو *
* سطح پیچیدگی: ساده * تعداد و سن بازیکنان: 2 تا 4 بازیکن، 7 سال به‌بالا * مدت زمان بازی: 15 تا 20 دقیقه
* مکانیزم‌ها: کشیدنِ کارت / چیدمانِ کاشی / ترتیب متغیر مراحل

داستان بازی
شما، پادشاهی هستید در جستجوی سرزمین‌هایی تازه برای گسترش قلمروِ خود؛ باید زمین‌های مختلف (مزارع گندم، دریاچه‌ها، کوهستان‌ها، دهکده‌ها، جنگل‌ها و باغ‌ها) را فتح کرده و توسعه دهید؛ امّا مراقب باشید، بقیه‌ی پادشاهان نیز به دنبال این زمین‌ها هستند…

اجزاء بازی
– 4 «کاشی آغاز» (کاشی‌های مربع‌شکلِ زمین)
– 4 «قلعه» در 4 رنگ مختلف (صورتی، زرد، سبز و آبی)
– 48 «دومینو» (هر دومینو، شامل 2 کاشیِ زمینِ هم‌سان یا غیرهم‌سان)
– 8 «پادشاه چوبین» در 4 رنگ مختلف (2 تا صورتی، 2 تا زرد، 2 تا سبز و 2 تا آبی)

هدف بازی
با اتّصالِ «زمین‌های هم‌سان» به یکدیگر، قلمروِ پادشاهیِ خود را در یک محدوده‌ی «5×5» بنا کنید. هرچه تعداد زمین‌های هم‌سانِ به‌هم‌پیوسته‌ی شما و تعداد «تاج»های داخل آن‌ها بیش‌تر باشد، امتیازات بیش‌تری نصیبِ شما خواهد شد

رَوندِ بازی
نوبتِ بازیِ بازیکنان، بر اَساسِ موقعیتِ پادشاهان‌شان در ردیف دومینوی اوّل تعیین می‌شود. بازیکنی که پادشاهش روی بالاترین دومینو -که عددش از همه کوچک‌تر است- قرار دارد، اوّلین نوبت را بازی می‌کند.
این بازیکن،
(D) 1: دومینویی را که پادشاه‌اَش روی آن نشسته، طبق «قوانین اتّصال»، به قلمروِ خود اضافه می‌کند.
(D) 2: یکی از دومینوهای ردیف دوّم را انتخاب کرده و پادشاه‌اَش را روی آن می‌گذارد.

 

سپس نوبت به بازیکنی می‌رسد که پادشاه‌اَش روی دومینوی دوّم (از بالا) نشسته‌است؛ او نیز عیناً همان کارها را انجام می‌دهد؛ سپس نوبت به بازیکن بعدی می‌رسد و همین‌طور الی آخر…
بعد از این‌که آخرین بازیکن، نوبت‌اَش را بازی کرد، یک ردیف تازه از دومینوها تشکیل داده و نوبت بعدی بازی را آغاز کنید.
در بازی 2 نفره، هر بازیکن، عملیات (D) 1 و (D) 2 را 2 بار انجام می‌دهد؛ هر بار با یکی از پادشاهان‌اَش. سپس بازیکنان، یک ردیف تازه از دومینوها تشکیل داده و نوبت بعدی بازی را آغاز می‌کنند.
بازی‌های 3 و 4 نفره، در 12 نوبت و بازی 2 نفره، در 6 نوبت (چون هر بازیکن، در هر نوبت، 2 بار بازی می‌کند) انجام می‌شود.

Description

In Kingdomino, you are a lord seeking new lands in which to expand your kingdom. You must explore all the lands, including wheat fields, lakes, and mountains, in order to spot the best plots, while competing with other lords to acquire them first.

The game uses tiles with two sections, similar to Dominoes. Each turn, each player will select a new domino to connect to their existing kingdom, making sure at least one of its sides connects to a matching terrain type already in play. The order of who picks first depends on which tile was previously chosen, with better tiles forcing players to pick later in the next round. The game ends when each player has completed a 5×5 grid (or failed to do so), and points are counted based on number of connecting tiles and valuable crown symbols.

 • Kingdomino
 • K-Domino’Z
  Kingdomino XL
  Kingdomino XXL
  Kingdomino. Доміношне Королівство
  Kingdomino: Ένα Ντόμινο για το Βασιλιά
  Доміношне Королівство
  Кингдомино
  Лоскутное Королевство
  Поскутное Королевство
  קינגדומינו
  キングドミノ
  多米諾王國
  킹도미노
 • 2016
 • Bruno Cathala
 • Cyril Bouquet
 • Blue Orange (EU)
  Blue Orange Games
  Brädspel.se
  Buró
  Coiledspring Games
  Fantasmagoria
  Feelindigo
  FoxGames
  FoxMind Israel
  Games Factory Publishing
  Gém Klub Kft.
  Le Grand Massif
  Happy Baobab
  KADABRA
  Kaissa Chess & Games
  Lautapelit.fi
  Lifestyle Boardgames Ltd
  MINDOK
  Oliphante
  PaperGames (III)
  Pegasus Spiele
  Pridemage Games
  Swan Panasia Co., Ltd.
  テンデイズゲームズ (Ten Days Games)
  White Goblin Games
 • City Building
  Medieval
  Territory Building
 • Card Drafting
  Drafting
  Tile Placement
 • Components: 5 x 5 Grids
  Digital Implementations: Board Game Arena
  Misc: LongPack Games
  Series: Europe Collection (Blue Orange Games)
 • 4 Starting tiles (1 of each color; blue, green, pink, yellow)
 • 4 3D Castles (1 of each color; blue, green, pink, yellow)
 • 48 Dominoes
 • 8 Wooden King Tokens (2 of each color; blue, green, pink, yellow)
 • Illustrated Rules
 • 2018 Hungarian Board Game Award Nominee
 • 2018 Boardgames Australia Awards Best International Game Nominee
 • 2017 Spiel des Jahres Winner
 • 2017 Spiel des Jahres Nominee
 • 2017 Nederlandse Spellenprijs Best Family Game Nominee
 • 2017 Lys Grand Public Finalist
 • 2017 Japan Boardgame Prize Voters’ Selection Winner
 • 2017 Japan Boardgame Prize U-more Award Winner
 • 2017 Japan Boardgame Prize U-more Award Nominee
 • 2017 Hra roku Finalist
 • 2017 Guldbrikken Best Family Game Winner
 • 2017 Guldbrikken Best Family Game Nominee
 • 2017 Gra Roku Family Game of the Year Nominee
 • 2017 Gouden Ludo Best Family Game Winner
 • 2017 Gouden Ludo Best Family Game Nominee
 • 2017 Gioco dell’Anno Winner
 • 2017 Gioco dell’Anno Nominee
 • 2017 Board Game Quest Awards Best Family Game Nominee
 • 2017 As d’Or – Jeu de l’Année Nominee
 • 2017 Årets Spill Best Family Game Winner
 • 2017 Årets Spill Best Family Game Nominee
 • 2017 Årets Spil Best Family Game Nominee
 • 2016 Tric Trac Nominee
 • 2016 Meeples’ Choice Nominee
 • 2016 Golden Geek Best Family Board Game Nominee
اطلاعات تکمیلی
 • Kingdomino
 • K-Domino’Z
  Kingdomino XL
  Kingdomino XXL
  Kingdomino. Доміношне Королівство
  Kingdomino: Ένα Ντόμινο για το Βασιλιά
  Доміношне Королівство
  Кингдомино
  Лоскутное Королевство
  Поскутное Королевство
  קינגדומינו
  キングドミノ
  多米諾王國
  킹도미노
 • 2016
 • Bruno Cathala
 • Cyril Bouquet
 • Blue Orange (EU)
  Blue Orange Games
  Brädspel.se
  Buró
  Coiledspring Games
  Fantasmagoria
  Feelindigo
  FoxGames
  FoxMind Israel
  Games Factory Publishing
  Gém Klub Kft.
  Le Grand Massif
  Happy Baobab
  KADABRA
  Kaissa Chess & Games
  Lautapelit.fi
  Lifestyle Boardgames Ltd
  MINDOK
  Oliphante
  PaperGames (III)
  Pegasus Spiele
  Pridemage Games
  Swan Panasia Co., Ltd.
  テンデイズゲームズ (Ten Days Games)
  White Goblin Games
 • City Building
  Medieval
  Territory Building
 • Card Drafting
  Drafting
  Tile Placement
 • Components: 5 x 5 Grids
  Digital Implementations: Board Game Arena
  Misc: LongPack Games
  Series: Europe Collection (Blue Orange Games)
محتویات جعبه
 • 4 Starting tiles (1 of each color; blue, green, pink, yellow)
 • 4 3D Castles (1 of each color; blue, green, pink, yellow)
 • 48 Dominoes
 • 8 Wooden King Tokens (2 of each color; blue, green, pink, yellow)
 • Illustrated Rules
جوایز و افتخارات
 • 2018 Hungarian Board Game Award Nominee
 • 2018 Boardgames Australia Awards Best International Game Nominee
 • 2017 Spiel des Jahres Winner
 • 2017 Spiel des Jahres Nominee
 • 2017 Nederlandse Spellenprijs Best Family Game Nominee
 • 2017 Lys Grand Public Finalist
 • 2017 Japan Boardgame Prize Voters’ Selection Winner
 • 2017 Japan Boardgame Prize U-more Award Winner
 • 2017 Japan Boardgame Prize U-more Award Nominee
 • 2017 Hra roku Finalist
 • 2017 Guldbrikken Best Family Game Winner
 • 2017 Guldbrikken Best Family Game Nominee
 • 2017 Gra Roku Family Game of the Year Nominee
 • 2017 Gouden Ludo Best Family Game Winner
 • 2017 Gouden Ludo Best Family Game Nominee
 • 2017 Gioco dell’Anno Winner
 • 2017 Gioco dell’Anno Nominee
 • 2017 Board Game Quest Awards Best Family Game Nominee
 • 2017 As d’Or – Jeu de l’Année Nominee
 • 2017 Årets Spill Best Family Game Winner
 • 2017 Årets Spill Best Family Game Nominee
 • 2017 Årets Spil Best Family Game Nominee
 • 2016 Tric Trac Nominee
 • 2016 Meeples’ Choice Nominee
 • 2016 Golden Geek Best Family Board Game Nominee
expasion

اکسپنشن ها

 • Heroes and Divided Lands
 • Kingdomino: The Court
 • Royal Wedding XXL
 • Super Power
 • Kingdomino: Age of Giants
books

کاتالوگ ها

shop--v2

فروشگاه ها

clips-apperance

ویدئو ها

apple-arcade

نسخه دیجیتال

 • Board Game Arena
dice

تجربه در کافه بازی

deprticon11

گالری تصاویر

kingdomino-بردگیم kingdomino.board_.game_ kingdomino-board-game kingdomino-boardgame kingdomino-بازی
امتیاز دهی کاربران
 • گیم پلی
  درحال ارسال
 • طراحی بصری
  درحال ارسال
 • کیفیت قطعات
  درحال ارسال
 • تکرارپذیری
  درحال ارسال
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)
5 1 رای
امتیاز کل
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x