234بازی خانوادگیبردگیمناشر ایرانی

Survive: Escape From Atlantis

عجله کنید و قبل از غرق شدن آتلانتیس از آنجا فرار کنید، اما مراقب کوسه ها، نهنگ ها و هیولاهای دریایی باشید!

امتیاز : 7.3 از 10

7.3

سختی : 1.71 از 5

1.71

لینک رسمی :  Stronghold Games Direct Linm

نسخه ایرانی : دارد

نسخه جایگزین :

 • Escape from Atlantis
 • Survive: Escape from Atlantis! (2010)
 • Survive: Space Attack!

تعداد نفرات

Players

2 الی 4 نفر

نفرات پیشنهادی : 2 الی 4 نفر

بهترین حالت بازی ( نفر ) : 4

زمان بازی

Time

45 الی 60 دقیقه

گروه سنی

age

8+

سن پیشنهادی : 8+

رتبه بازی

Board-Game-Icon-Overal-Rank

رتبه کلی : 292

خانوادگی : 55

Survive: Escape from Atlantis

ابتدای قرن بیستم: زمانی برای ماجراجویی و اکتشاف! جزیره‌ی اسرارآمیز «آتلانتیس» از قلب اقیانوس، رُخ عیان کرده و بویی که از این جزیره‌ی افسانه‌ای به مشام می‌رسد، بوی پول است!
پس از فتح گنجینه‌ها و آثار هنری «آتلانتیس»، اینک کاشفان ماجراجو آماده‌ی بازگشت به خانه‌اند… امّا «آتلانتیس» دارد به زیر آب برمی‌گردد! چه‌کسی خواهد توانست دوباره رنگِ زندگی در خشکی را ببیند؟!

هدف
در پایان بازی، امتیازاتِ همه‌ی توکن‌های کاشفی را که توانسته‌اید به جزایرِ اَمن برسانید، باهم جمع کنید (امتیازِ هر توکن کاشف، در قسمت زیرینِ آن -کفِ پایش!- نوشته شده‌است). بازیکنی که بیش‌ترین مجموع امتیازات را داشته باشد (و نه لزوماً بازیکنی که بیش‌ترین کاشفان را نجات داده)، برنده‌ی بازی خواهد بود.

اجزاء بازی
1 صفحه‌ی بازی؛ 40 کاشی زمین (16 کاشی ساحل، 16 کاشی جنگل و 8 کاشی کوهستان)؛
40 توکن کاشف (در 4 رنگ مختلف؛ از هر رنگ، 10 توکن)؛ 5 توکن اژدهای دریایی؛
6 توکن کوسه؛ 5 توکن نهنگ؛ 12 توکن قایق؛ 1 تاس جانور؛ 1 کتابچه‌ی قوانین بازی.

بازی فکری نجات: فرار از آتلانتیس (Survive : Escape from Atlantis) یکی از بازی‌های رقابتی است که در آن، بازیکنان به دنبال خارج کردن اسباب و وسایل خودشان از جزیره‌ای هستند که دارد از بین می‌رود و باید به خاطر بسپارند که باارزش‌ترین وسایل خودشان در چه مکانی بوده است تا بیشترین امتیاز را بگیرند.

در بازی فکری نجات: فرار از آتلانتیس، جزیره‌ای وجود دارد که از ۴۰ تکه کاشی شش ضلعی درست شده و به‌مرور در حال فرو رفتن در اقیانوس است (یعنی کاشی‌ها به‌مرور از روی میز برداشته می‌شوند). هر بازیکن کنترل ۱۰ انسان (با ارزش ۱ تا ۶) را بر عهده دارد که سعی می‌کنند تا قبل از این‌که جزیره اصلی از بین برود خودشان را به جزیره‌های امن اطراف برسانند. بازیکن‌ها می‌توانند برای رسیدن به جزیره‌های اطراف یا شنا کنند یا سوار قایق شوند اما باید در مسیرشان تا جای امن، مواظب نهنگ‌ها، کوسه‌ها و مارهای غولپیکر دریایی باشند.

 

Survive is a cutthroat game where players seek to evacuate their pieces from an island that is breaking up, while remembering where their highest-valued pieces are located to maximize their score.

An island made up of 40 hex-tiles is slowly sinking into the ocean (as the tiles are removed from the board). Each player controls ten people (valued from 1 to 6) that they try and move towards the safety of the surrounding islands before the main island finally blows up. Players can either swim or use boats to travel but must avoid sea serpents, whales and sharks on their way to safety.

Survive is very similar to Escape from Atlantis with some key differences.

Survive was reprinted as “Survive: Escape from Atlantis!” by publisher Stronghold Games and hit store shelves in February, 2011. The reprint contains the game Survive, as well as all the extra pieces needed in order to play the game as “Escape from Atlantis” and is actually found here: Survive: Escape from Atlantis! because it came with the dolphins and dive dice which were removed from the anniversary edition which was released a couple of years later (though they were later made available by themselves for owners of that version).

“Survive: Escape from Atlantis!” is game #2 in the Stronghold Games “Survive Line”.

معرفی بازی

Survive: Escape from Atlantis

ابتدای قرن بیستم: زمانی برای ماجراجویی و اکتشاف! جزیره‌ی اسرارآمیز «آتلانتیس» از قلب اقیانوس، رُخ عیان کرده و بویی که از این جزیره‌ی افسانه‌ای به مشام می‌رسد، بوی پول است!
پس از فتح گنجینه‌ها و آثار هنری «آتلانتیس»، اینک کاشفان ماجراجو آماده‌ی بازگشت به خانه‌اند… امّا «آتلانتیس» دارد به زیر آب برمی‌گردد! چه‌کسی خواهد توانست دوباره رنگِ زندگی در خشکی را ببیند؟!

هدف
در پایان بازی، امتیازاتِ همه‌ی توکن‌های کاشفی را که توانسته‌اید به جزایرِ اَمن برسانید، باهم جمع کنید (امتیازِ هر توکن کاشف، در قسمت زیرینِ آن -کفِ پایش!- نوشته شده‌است). بازیکنی که بیش‌ترین مجموع امتیازات را داشته باشد (و نه لزوماً بازیکنی که بیش‌ترین کاشفان را نجات داده)، برنده‌ی بازی خواهد بود.

اجزاء بازی
1 صفحه‌ی بازی؛ 40 کاشی زمین (16 کاشی ساحل، 16 کاشی جنگل و 8 کاشی کوهستان)؛
40 توکن کاشف (در 4 رنگ مختلف؛ از هر رنگ، 10 توکن)؛ 5 توکن اژدهای دریایی؛
6 توکن کوسه؛ 5 توکن نهنگ؛ 12 توکن قایق؛ 1 تاس جانور؛ 1 کتابچه‌ی قوانین بازی.

بازی فکری نجات: فرار از آتلانتیس (Survive : Escape from Atlantis) یکی از بازی‌های رقابتی است که در آن، بازیکنان به دنبال خارج کردن اسباب و وسایل خودشان از جزیره‌ای هستند که دارد از بین می‌رود و باید به خاطر بسپارند که باارزش‌ترین وسایل خودشان در چه مکانی بوده است تا بیشترین امتیاز را بگیرند.

در بازی فکری نجات: فرار از آتلانتیس، جزیره‌ای وجود دارد که از ۴۰ تکه کاشی شش ضلعی درست شده و به‌مرور در حال فرو رفتن در اقیانوس است (یعنی کاشی‌ها به‌مرور از روی میز برداشته می‌شوند). هر بازیکن کنترل ۱۰ انسان (با ارزش ۱ تا ۶) را بر عهده دارد که سعی می‌کنند تا قبل از این‌که جزیره اصلی از بین برود خودشان را به جزیره‌های امن اطراف برسانند. بازیکن‌ها می‌توانند برای رسیدن به جزیره‌های اطراف یا شنا کنند یا سوار قایق شوند اما باید در مسیرشان تا جای امن، مواظب نهنگ‌ها، کوسه‌ها و مارهای غولپیکر دریایی باشند.

 

Description

Survive is a cutthroat game where players seek to evacuate their pieces from an island that is breaking up, while remembering where their highest-valued pieces are located to maximize their score.

An island made up of 40 hex-tiles is slowly sinking into the ocean (as the tiles are removed from the board). Each player controls ten people (valued from 1 to 6) that they try and move towards the safety of the surrounding islands before the main island finally blows up. Players can either swim or use boats to travel but must avoid sea serpents, whales and sharks on their way to safety.

Survive is very similar to Escape from Atlantis with some key differences.

Survive was reprinted as “Survive: Escape from Atlantis!” by publisher Stronghold Games and hit store shelves in February, 2011. The reprint contains the game Survive, as well as all the extra pieces needed in order to play the game as “Escape from Atlantis” and is actually found here: Survive: Escape from Atlantis! because it came with the dolphins and dive dice which were removed from the anniversary edition which was released a couple of years later (though they were later made available by themselves for owners of that version).

“Survive: Escape from Atlantis!” is game #2 in the Stronghold Games “Survive Line”.

 • Survive: Escape from Atlantis!
 • Atlantis
  The Island
  Ostrov
  Si salvi chi può!
  Survive!
  Survive! Survivre!
  Survive! หลบหนีข้ามมหาสมุทร
  Survive: Fuga de Atlântida!
  Survivre!
  Απόδραση από το Νησί Του Διαβόλου
  Последний день Атлантиды
 • 1982
 • Julian Courtland-Smith
 • David Ausloos
  Julian Courtland-Smith
  Stéphane Gantiez
  Jean-Brice Dugait
  Andrew White
 • Parker Brothers
  Stronghold Games
  ADC Blackfire Entertainment
  Asmodee
  Asterion Press
  Conclave Editora
  Editrice Giochi
  Indie Game Studios
  Kaissa Chess & Games
  Lanlalen
  Lautapelit.fi
  Lifestyle Boardgames Ltd
  Vennerød Forlag AS
  Waddingtons
  Zygomatic
 • Adventure
  Animals
  Bluffing
  Nautical
 • Dice Rolling
  Map Reduction
  Memory
  Secret Unit Deployment
  Take That
 • Animals: Sharks
  Animals: Whales
  Components: Meeples (Animal) / Animeeples
  Digital Implementations: Tabletopia
  Game: Survive!
  Mythology: Atlantis
  Series: Castle Line (Stronghold)
  Theme: Villainy
  Theme: Volcanoes
 • 1 Game Board
 • 40 Island Tiles: (16 Beach, 16 Forest, 8 Mountain)
 • 40 Meeples (10 each in 4 colors with point values on the bottom)
 • 5 Sea Serpents
 • 5 Whales
 • 6 Sharks
 • 12 Boats
 • 1 Custom Dice
 • 1 Rulebook
 • 2013 Gioco dell’Anno Nominee
 • 2012 Juego del Año Finalist
اطلاعات تکمیلی
 • Survive: Escape from Atlantis!
 • Atlantis
  The Island
  Ostrov
  Si salvi chi può!
  Survive!
  Survive! Survivre!
  Survive! หลบหนีข้ามมหาสมุทร
  Survive: Fuga de Atlântida!
  Survivre!
  Απόδραση από το Νησί Του Διαβόλου
  Последний день Атлантиды
 • 1982
 • Julian Courtland-Smith
 • David Ausloos
  Julian Courtland-Smith
  Stéphane Gantiez
  Jean-Brice Dugait
  Andrew White
 • Parker Brothers
  Stronghold Games
  ADC Blackfire Entertainment
  Asmodee
  Asterion Press
  Conclave Editora
  Editrice Giochi
  Indie Game Studios
  Kaissa Chess & Games
  Lanlalen
  Lautapelit.fi
  Lifestyle Boardgames Ltd
  Vennerød Forlag AS
  Waddingtons
  Zygomatic
 • Adventure
  Animals
  Bluffing
  Nautical
 • Dice Rolling
  Map Reduction
  Memory
  Secret Unit Deployment
  Take That
 • Animals: Sharks
  Animals: Whales
  Components: Meeples (Animal) / Animeeples
  Digital Implementations: Tabletopia
  Game: Survive!
  Mythology: Atlantis
  Series: Castle Line (Stronghold)
  Theme: Villainy
  Theme: Volcanoes
محتویات جعبه
 • 1 Game Board
 • 40 Island Tiles: (16 Beach, 16 Forest, 8 Mountain)
 • 40 Meeples (10 each in 4 colors with point values on the bottom)
 • 5 Sea Serpents
 • 5 Whales
 • 6 Sharks
 • 12 Boats
 • 1 Custom Dice
 • 1 Rulebook
جوایز و افتخارات
 • 2013 Gioco dell’Anno Nominee
 • 2012 Juego del Año Finalist
expasion

اکسپنشن ها

 • Survive: Dolphins & Squids & 5-6 Players…Oh My!
 • Survive: Escape from Atlantis! Dolphins & Dive Dice Mini Expansion
 • Survive: Escape from Atlantis! 5-6 Player Mini Expansion
 • Survive: Escape from Atlantis! The Giant Squid Mini Expansion
books

کاتالوگ ها

shop--v2

فروشگاه ها

clips-apperance

ویدئو ها

apple-arcade

نسخه دیجیتال

 

 • Tabletopia
dice

تجربه در کافه بازی

deprticon11

گالری تصاویر

Survive-board-game survive-escape-from-atlantis-1 Survive-Escape-From-Atlantis-board-game بازی-Survive-Escape-From-Atlantis
امتیاز دهی کاربران
 • گیم پلی
  درحال ارسال
 • طراحی بصری
  درحال ارسال
 • کیفیت قطعات
  درحال ارسال
 • تکرارپذیری
  درحال ارسال
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)
5 1 رای
امتیاز کل
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x